text.skipToContent text.skipToNavigation
<

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van deze site, inclusief alle inhoud van de site, is voor de gebruikers beschikbaar op eigen risico.

Gebruik van de site

Kao Netherlands B.V machtigt u om al het materiaal op deze site alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden. U moet alle auteursrechten en andere eigendomsberichten in de materialen behouden in alle kopieën van de materialen. U mag het materiaal op deze site op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of distribueren of anderszins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden. Elk gebruik van dit materiaal op een andere website of netwerkomgeving voor welk doel dan ook is verboden. De materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeoorloofd gebruik van het materiaal kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw machtiging om deze site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of afgedrukte materialen onmiddellijk vernietigen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat verwijzingen (links) naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we de garanties voor deze externe inhoud niet overnemen. Voor dergelijke inhoud blijft de respectievelijke exploitant van de gelinkte pagina's zelf verantwoordelijk. Gekoppelde sites werden gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud werd op dit moment niet herkend. Een permanente controle van de inhoud van externe sites is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Als we dergelijke schendingen vaststellen, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Vragen en ondersteuning

Als u technische ondersteuning nodig hebt voor deze website, neem dan contact met ons op. De betreffende functie is te vinden op onze webpagina onder ‘contact’.